Breivold Energi AS

Breivold Energi AS ble stiftet i oktober 1999, og har følgende formål:

Utvinne elektrisk kraft fra de fallrettigheter selskapet disponerer,  samt selge denne kraft. Produksjonen skal drives mest mulig effektivt  og naturvennlig slik at det totale økonomiske resultat blir størst  mulig. Dette uten at det fører til vesentlige forringelser av områder  som blir berørt av utbyggingen, sett ut fra etiske og miljømessige  hensyn. 

Her kan du lese eller laste ned en nærmere presentasjon av selskapet:

https://breivold.com/wp-content/uploads/2020/11/smakraftverk-som-driftsgrein.pdf