Bomveg Kvennavassveien

Du kan betale for kjøring på Kvennavassveien og parkering oppe på parkeringsplassen med VIPPS # 550077