Årskort på bomvegen

Kvennavassveien fra Breivold til Storkvennavatnet er privat veg og det skal betales bompenger for alle kjøretøyer.
Dette gjelder enten du skal parkere på parkeringsplassen ovenfor kraftstasjonen eller kjøre videre innover i marka.

Dersom du kjører regelmessig, kan du kjøpe årskort. Det koster 300 kroner i året, og gjelder fra den datoen du har betalt og ett år fram i tid.
Du kan enten innbetale kr 300 til grunneierlagets konto nr 4345 45 51525, husk å bestille kvitteringslapp eller betale til VIPPS nr 102452.
Husk å skrive ditt navn og registreringsnummeret på det kjøretøyet som kortet skal gjelde for. Bruker du VIPPS, så må du skrive ut din VIPPS-kvittering.
Du kan deretter skrive ut kortet fra denne pdf-fila, fylle inn dine opplysninger, og lime på kvitteringen for betalt beløp.

Husk at kortet alltid må ligge synlig i kjøretøyet, og at det kun gjelder for ett kjøretøy.

Har du spørsmål, kan du sende det inn på skjemaet under: