Breivoldsgårdene

På gårdsnr 41 i Åfjord er det i dag 6 bebodde bruk/boliger men kun ett melkebruk i drift. 

Jakt på Breivold

Elgjakta er en viktig årlig aktivitet for de som er tilknyttet Breivoldsgårdene.
Grunneierne forvalter jakta i Breivoldsmarka og på Øikaunet, og det stiller hvert år ca 10 jegere til innsats.

Energiverket

Småkraftverk som driftgrein i landbruket, er en viktig satsning for grenda.
Kraftverket ble etablert i 2001.

Breivold Consult

Breivold Consult AS er et rådgivningsfirma innen HMS, KS, brannsikring og data.
Vi bistår med søknader om sentral godkjenning og kurs. 

Ta kontakt!

Fyll ut skjemaet om du har spørsmål